VecFlow™ -technologie: Optimaliseer uw afvalwaterslibontwatering en slibverdikking

De nieuwe ALDEC G3 VecFlow™-decanter van Alfa Laval biedt een ongeëvenaarde efficiëntie voor de ontwatering en indikking van afvalwaterslib. De unieke VecFlow™-toevoerzone minimaliseert turbulentie, wat resulteert in uitzonderlijke scheiding en 30% lager energieverbruik in vergelijking met traditionele decanters. De combinatie van uitstekende scheidingsprestaties en gebruiksflexibiliteit zorgt ervoor dat u kosten kunt besparen door de ontwateringsprocessen te optimaliseren wat betreft droogheid van het vaste product, polymeerverbruik of doorvoer.

ALDEC G3 VecFlow™ sludge decanter centrifuge
.

Minimale turbulentie. Maximale prestaties.

VecFlow_transparent.pngLage turbulentie in de kom van de decanter is essentieel voor hoge scheidingsprestaties en een laag stroomverbruik. De unieke VecFlow™-toevoerzone van Alfa Laval vermindert de turbulentie met meer dan 80% in vergelijking met traditionele decanters en vermindert het acceleratievermogen met 40-50%.

Zachte acceleratie

Een traditionele toevoerzone injecteert het slib radiaal in de kom, wat de interne stromen continu verstoort en turbulentie veroorzaakt. Bij een VecFlow™-toevoerzone daarentegen volgt de toevoer een compleet ander stroompad omdat het slib tangentieel wordt versneld wanneer het in de kom komt. Dit betekent dat de radiale snelheid van het slib veel lager is, wat resulteert in minimale turbulentie.

Betere scheidingsprestaties

Afgezien van een vermindering van het totale stroomverbruik met 30%, verbetert de lage turbulentie ook de scheidingsprestaties. De scheiding is effectiever dan bij een traditionele decanter, met minder opbreken van de vlokmiddelen.

Dit maakt het mogelijk om de ontwateringsprocessen op drie verschillende manieren (of een combinatie van de drie) te verbeteren:

  • Het polymeerverbruik verlagen met wel 10%
  • De droogheid van het vaste product verhogen en het gehalte aan vaste stoffen in de uitstromende vloeistof verlagen
  • De doorvoer verhogen

De minimale turbulentie vermindert ook de slijtage van de transporteur, wat de onderhoudskosten verlaagt.

.

Verminder de operationele uitgaven

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ geeft u volledige flexibiliteit om uw indikkings- en ontwateringsprocessen af te stemmen op de prioriteiten van uw operatie. Afhankelijk van uw specifieke omstandigheden wilt u mogelijk het polymeerverbruik minimaliseren, de droogheid van het vaste product verhogen of de capaciteit vergroten. Met Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ kunt u eenvoudig de perfecte balans tussen deze factoren instellen. De enige constante is het lage stroomverbruik.

De hoge scheidingsprestaties en het lage stroomverbruik leiden tot lage totale eigendomskosten en zeer korte terugverdientijden. U krijgt uw investering vaak binnen een jaar volledig terug.

Het diagram toont een voorbeeld van terugverdientijden voor verschillende stroomsnelheden. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse en hoe de decanter is geconfigureerd. In dit voorbeeld is de decanter geoptimaliseerd voor minimaal polymeerverbruik. Neem contact op met Alfa Laval om te bespreken hoe u bedrijfskosten kunt besparen met een ALDEC G3 VecFlow™ en om een nauwkeurigere schatting te ontvangen van de terugverdientijd onder uw specifieke omstandigheden.

Terugverdientijd versus stroomsnelheid vergeleken met een G3

De berekeningen voor het diagram zijn gebaseerd op de volgende aannames:

  • Elektriciteitskosten van 0,06 euro/kWh

  • 6000 bedrijfsuren/jaar

  • 10% vermindering van het polymeerverbruik

De werkelijke resultaten kunnen variëren op basis van de omstandigheden ter plaatse en de leveringsomvang.

Uiterst efficiënte slibindikking en ontwatering

Taha Suria, Global Sales Manager voor Alfa Laval's decanter afvalwater, legt uit hoe Alfa Laval's unieke VecFlow™-technologie het stroomverbruik met wel 30% verlaagt en de scheidingsprestaties verbetert.

.

In de voorhoede van de slibontwateringstechnologie

ALDEC G3 VecFlow™ is gebouwd op bewezen Alfa Laval-technologie en biedt dezelfde innovatieve kenmerken die de originele ALDEC G3 tot de voorkeursoptie hebben gemaakt voor afvalwaterinstallaties over de hele wereld:

PowerTubes feature on sludge centrifuge

PowerTubes

Bij de PowerTubes-vloeistofafvoer wordt kinetische energie teruggewonnen uit de uitstromende vloeistof. Door de stroom tangentieel te richten wanneer deze de kom van de decanter verlaat, wordt de kom in de draairichting geduwd, wat het energieverbruik aanzienlijk vermindert.

Transmissie met directe aandrijving

De transporteur wordt aangedreven door een transmissie met directe aandrijving. Dit minimaliseert het energieverlies in de aandrijflijn en het totale energieverbruik. Het zorgt ook voor exacte controle over de transportsnelheid en het scheidingsproces.

Slimline conveyor feature on sludge centrifuge

Slimline transporteur

Decanters die zijn uitgerust met de Slimline-transporteurs van Alfa Laval hebben een hogere capaciteit en een lager energieverbruik dan traditionele decanters. De slankere transporteur vergroot het verwerkingsvolume in de decanters, waardoor een diepe vijver ontstaat. Dit betekent dat er meer slib kan worden verwerkt en dat de druk op de binnenwand van de kom groter is dan bij traditionele decanters, wat op zijn beurt resulteert in droger vast product of een hogere capaciteit.

Aangepast aan uw wensen

Alfa Laval G3 VecFlow™ is verkrijgbaar met verschillende transporteurontwerpen, in verschillende materialen en met een reeks opties voor slijtagebescherming. Het is daarom mogelijk om de prestaties en totale bedrijfskosten te optimaliseren op basis van uw verwerkingsvoorwaarden en vereisten.

.

Ecologische duurzaamheid

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ is een uitstekend hulpmiddel om de ecologische duurzaamheid van uw fabriek te verbeteren.

Het lagere energieverbruik leidt tot een lagere CO2-uitstoot.

Het hoge gehalte aan droge vaste stoffen vermindert de transportvereisten en stortvolumes of het brandstofverbruik in verbrandingsovens.

Dankzij de efficiënte scheiding wordt er meer water teruggewonnen en is de uitstromende vloeistof helderder dan bij traditionele decanters.

New plant emerging from soil
.
.

Hoe kunnen wij u helpen?

De informatie is opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Alfa Laval.

VecFlow wastewater decanter 1920x480

IFAT 2020

Kom en ervaar hoe Alfa Laval-oplossingen voor de circulaire economie u kunnen helpen uw ecologische voetafdruk te verkleinen, meer waarde te genereren en de levenscycluskosten te minimaliseren.