Hoe kan een smeerolieprobleem het beste worden opgelost?

Wanneer deeltjes en water het smeeroliesysteem binnendringen, ondervindt u een probleem met smeerolie. Corrosie, schade aan apparatuur en een kortere levensduur van machines brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Dankzij de zwaartekracht worden in een tank de lichte en de zware fase van een vervuilde vloeistof geleidelijk gescheiden, waarbij de zware deeltjes naar de bodem zinken. Als scheidingsmethode is dit weinig effectief, omdat het langzaam is en er meestal een grote mengfase is die niet gescheiden is.

Lube oil problem solved with stack centrifuge

There are different methods of dealing with dirty lube oil, but only one that removes both water and solids in one single step. In a disk stack centrifuge, the force of gravity is replaced with centrifugal force which can be more than 5,000 times stronger than the force of gravity. Therefore, separation via centrifugal force will naturally be dramatically faster.  

Lube oil problem solved with stack centrifuge

The powerful force of centrifugal separation

The separation occurs within the disk stack. Heavy particles are drawn to the disk stack walls by powerful centrifugal force. Lighter particles, which tend to follow the fluid towards the separator’s centre, are hindered by the disk stack and change direction to end up with the heavy particles by the wall. The disk stack centrifuge can be used both to remove particles and to easily separate fluids from one another. This disk stack centrifuge technology applied to dirty lube oil removes solids (particles) and water (heavy liquid) fast and efficiently from the lube oil (light liquid) by centrifugal force. The process is called purification.

The powerful force of centrifugal separation

With a disk stack centrifuge using the force of nature but only 5,000 times faster, the lifetime of oils are extended significantly and your lube oil problem is solved.

By: Carsten Schrader, Dipl. Ing., Global Technology High Speed Separators, Alfa Laval

Whitepaper: Het belang van smeeroliereiniging

Wilt u meer weten over het reinigen van smeerolie? Onze whitepaper geeft u een uitgebreid overzicht van de beschikbare technologieën en fungeert als een gids voor het kiezen van de beste technologie voor uw toepassing.

yellow oil with bubble