Unieke kenmerken

Alfa Laval Niagara WSAC's bevatten een aantal unieke technologieën die lage bedrijfskosten en hoge prestaties garanderen

.

WetSurface

Maximale koelefficiëntie en laagst mogelijke uitlaattemperatuur

 

WetSurface-technologie biedt verschillende duidelijke voordelen:

 

  • Een WSAC-koelsysteem is compact en heeft een laag stroomverbruik dankzij het hoge koelrendement.
  • De uitgangstemperatuur van het procesmedium is zo laag mogelijk dankzij de enkele benadering van de natte boltemperatuur.

In tegenstelling tot traditionele luchtgekoelde warmtewisselaars, worden de buizenbundels in een WSAC besproeid met water en gebruiken ze verdampingskoeling om de warmte van het procesmedium af te voeren. Dit resulteert in superieure koeling. Een WSAC is aanzienlijk kleiner, heeft een lager stroomverbruik en een lagere uitgangstemperatuur dan een luchtkoeler.

Omdat de buizenbundels rechtstreeks met koelwater worden besproeid, heeft een WSAC-systeem een enkele benadering van de natte boltemperatuur, wat betekent dat de uitgangstemperatuur van het procesmedium zo laag mogelijk is. Een WSAC-systeem kan het procesmedium afkoelen tot een temperatuur die slechts 2,7 °C boven de omringende natte boltemperatuur ligt.

Een koeltoren/warmtewisselaarsysteem heeft daarentegen twee benaderingen van de natte boltemperatuur vanwege de tussenliggende koelwaterlus. Dit betekent dat de uitgangstemperatuur van het procesmedium altijd hoger zal zijn en dat er een extra koelfase nodig is om dezelfde resultaten te bereiken als bij een WSAC.

De koelwaternevel en de lucht bewegen in dezelfde richting (meestroomtrek), waardoor een uniforme waterfilm op de buizen ontstaat die corrosie minimaliseert.

Bekijk hoe WetSurface werkt

.

FlexWater

Een WSAC kan werken met gerecycled water van lage kwaliteit, zoals spuiwater

Dankzij de afstand tussen de buizen, het ontwerp van de sproeier en de afwezigheid van koeltorenvulling kan een WSAC werken op water van lage kwaliteit, bijvoorbeeld spuiwater uit een koeltoren, gezuiverd afvalwater of zeewater.

Een WSAC kan op aanzienlijk hogere concentratiecycli (COC) draaien dan een koeltoren. Een veel voorkomende COC voor een WSAC is ongeveer 6, terwijl een koeltoren maximaal 3 bereikt voordat verstoppingen in de warmtewisselaar een probleem gaan vormen.

De flexibiliteit in waterbronnen en het hoge COC verminderen het waterverbruik en de bijbehorende kosten aanzienlijk, waardoor WSAC een ideale keuze is voor regio's waar water duur is.

Bekijk hoe FlexWater werkt

.

HybridCool


Gecombineerde natte en droge bolkoeling voor minimaal waterverbruik

De Alfa Laval HybridCool-technologie combineert een traditionele luchtkoeler met een WSAC, waardoor operators op basis van de omgevingstemperatuur de juiste bedrijfsmodus kunnen kiezen om water te besparen. Tijdens de koudere periode van het jaar kan het systeem in de droge modus werken om water te besparen en tijdens de warme maanden kan de natte werking worden ingeschakeld om een lage uitlaattemperatuur te garanderen.

Door de twee technologieën te combineren, is de algehele efficiëntie van het systeem hoog, de systeemgrootte klein en worden zowel het stroom- als het waterverbruik tot een minimum beperkt.