Holle plaat membranen

Membraanbioreactor-technologie is een toekomstbestendige oplossing voor de behandeling van zowel gemeentelijk als industrieel afvalwater. Hiermee kunt u het herstel van uw bedrijfsmiddelen maximaliseren, de kosten minimaliseren en een circulair economisch perspectief implementeren in uw activiteiten. De membraanmodules van Alfa Laval voor bioreactoren combineren de voordelen van hollevezel- en vlakkeplaattechnologieën. Doordat ze onze unieke LowResist™-, S Aerator™- en QuickSwap™-technologie combineren, bieden onze systemen tal van voordelen voor MBR-processen.

MBR membrane alfa laval 640X360

In de voorhoede van de MBR-technologie - Introductie van het vernieuwde MBR-membraan van Alfa Laval

 • Minimaliseer het energieverbruik
 • Minder reinigingsbehoeften
 • Onderhoud vergemakkelijken
 • Maximaliseer de capaciteit
De nieuwe versie van onze membraanbioreactorfiltratiemodules beschikt over een aantal verbeteringen die de capaciteit verhogen, het energieverbruik verminderen en de onderhoudskosten nog verder verlagen. Op basis van beproefde technologie die we al 15 jaar in honderden installaties gebruiken, garandeert ons nieuwe MBR-membraan een betrouwbare werking tegen de laagst mogelijke totale eigendomskosten.
.

Technologie

De natuur zit vol met voorbeelden van slimme, efficiënte processen, en een aantal daarvan heeft ons geïnspireerd bij het ontwerpen van onze MBR-modules. Daar zijn we in geslaagd, wat heeft geleid tot lage energiekosten, minimale reiniging en hoge waterkwaliteit. We ontwikkelen onze systemen geleidelijk om ze nog verder te verbeteren, altijd uitgaand van hetzelfde principe: natuurlijke efficiëntie.

LowResist™

Het unieke LowResist-ontwerp van Alfa Laval geeft onze membraanmodule een extreem lage drukval. Het is dankzij de ultra lage transmembraandruk (TMP) dat Alfa Laval MBR-membranen veel minder reiniging en onderhoud vereisen dan andere MBR's op de markt. De lage TMP betekent dat er geen poriënvervuiling optreedt, alleen maar gemakkelijk te verwijderen oppervlaktevervuiling.

Het is ook de reden waarom Alfa Laval MBR-filters op zwaartekracht kunnen lopen met slechts 1 m water boven de module. Daardoor is het mogelijk de capaciteit in een tank te maximaliseren zonder pompen te hoeven gebruiken.

In ons nieuwe model hebben we de LowResist-technologie verbeterd om de transmembraandruk nog verder te verminderen. De nieuwe membranen hebben open zijkanten, waardoor het water vrij in de permeaatdozen kan stromen. Dit leidt tot een meer gelijkmatige drukverdeling over het membraan, wat de capaciteit verbetert en de reinigingsbehoeften vermindert.

S Aerator™

Ons nieuwste MBR-model is uitgerust met het beluchtingssysteem S Aerator. Dit nieuwe, verbeterde systeem minimaliseert het luchtverbruik en voorkomt het werk van het opruimen van verstoppingen.

Verstoppingen zijn een probleem in traditionele beluchtingssystemen met meerdere lijnen. Het schoonmaken en opnieuw opstarten ervan is een omslachtig, tijdrovend proces.

De nieuwe S Aerator van Alfa Laval maakt gebruik van een éénlijns ontwerp, waardoor deze zichzelf spoelt. Eventuele verstoppingen worden automatisch weggespoeld als de luchtdruk wordt opgevoerd. Water dat door de verstopping in het systeem terecht is gekomen, wordt ook automatisch uitgespoeld, waardoor er in geen enkel stadium handmatig ingegrepen hoeft te worden.

Het zelfspoelende ontwerp maakt het gemakkelijk de lucht aan en uit te zetten tijdens het gebruik en stelt u in staat uw membraanmodules te laten werken met afwisselende beluchting. Dit betekent dat in systemen met meer dan één membraanmodule luchtspoeling op een alternerende manier wordt toegepast en niet continu. Dit is mogelijk zonder dat vervuiling een probleem wordt, dankzij de extreem lage TMP. Het grote voordeel is besparing op energie-, investerings- en onderhoudskosten.

Het einde van de beluchtingslijn is een verticale pijp met een open bodem. Met dit ontwerp kunt u duidelijk zien of u uw bioreactor overbelucht. Eventuele luchtbellen uit de eindpijp geven aan dat het systeem te veel lucht ontvangt.

Alfa Laval MBR S Aerator Wastewater Treatment
Alfa Laval MBR QuickSwap

QuickSwap™

Membranen kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd en vervangen dankzij de unieke QuickSwap™-technologie van Alfa Laval. De unieke QuickSwap™-technologie van Alfa Laval betekent dat elk pakket afzonderlijk kan worden verwijderd, wat de vereiste hijshoogte boven de membraanmodule minimaliseert. Dit betekent dat de MBR-membraanmodules van Alfa Laval bijzonder geschikt zijn voor binnen- of ondergrondse installaties waar extra hijshoogte meer kapitaalkosten met zich meebrengt.

Membranen kunnen gemakkelijk worden vervangen dankzij de QuickSwap™-technologie. Met alle membranen in pakketten in een module gemonteerd, kan een geheel pakket in één handeling worden vervangen, in plaats van elk membraanelement afzonderlijk te moeten vervangen.

Om een ​​pakket te vervangen, verlaagt u gewoon het tankniveau, haalt u het oude pakket eruit en plaatst u een nieuw. Het is niet nodig de hele module uit de tank te halen of tijd te besteden aan het controleren of elk membraanelement op zijn plaats zit na het vervangen van de membranen.

Geoptimaliseerd voor hoge capaciteit

De nieuwe Alfa Laval MBR-membraanmodules vereisen voor hun werking slechts twee vrije zijden en kunnen daarom naast elkaar in rijen worden geïnstalleerd. De geïnstalleerde membraandichtheid wordt hierdoor drastisch verhoogd.

De reeks verschillende moduleformaten in combinatie met de gering waterdiepte die nodig is voor werking op basis van zwaartekracht maakt het mogelijk het gebruik van bestaande tanks te optimaliseren en het geïnstalleerde membraanoppervlak te maximaliseren. Met de oplossing van Alfa Laval krijgt u het grootste membraanoppervlak per tankvolume.

De hoge weerstand tegen vervuiling en de afwezigheid van porievervuiling in een Alfa Laval MBR-membraan maken het mogelijk de bioreactor te gebruiken met tot 50% hogere concentraties gesuspendeerde vaste stoffen dan filters van andere fabrikanten.

Door deze factoren te combineren, krijgt u met Alfa Laval MBR-membranen een maximale capaciteit per tankvolume.

Alfa Laval MBR high capacity
Alfa Laval MBR membranes

Membranen ─ ontworpen voor afvalwatertoepassingen

De membranen vormen een belangrijk onderdeel van een MBR-afvalwaterzuiveringsinstallatie. Wij ontwikkelen en produceren zelf alle membranen die in onze MBR-modules worden gebruikt om de hoogste kwaliteit en de beste duurzaamheid te garanderen. De membranen zijn gemaakt van chloorbestendig PVDF en zijn specifiek geoptimaliseerd voor gebruik in afvalwatertoepassingen.

De membranen bieden een absolute barrière voor bacteriën, microplastics en verschillende andere verontreinigende stoffen, en het behandelde water voldoet gegarandeerd aan de vereisten voor waterhergebruik of milieuverantwoorde afvoer.

Volledig geautomatiseerd voor lage personeelseisen

Alfa Laval MBR-membranen zijn eenvoudig te bedienen en kunnen volledig worden geautomatiseerd. Alle belangrijke aspecten, zoals luchtspoelen, cycluslengtes en CIP kunnen op afstand worden gestart, geregeld en bewaakt. Het enige vereiste handmatige werk is ervoor te zorgen dat de tanks met reinigingschemicaliën gevuld zijn.

De resulterende personeelseisen zijn dus zeer laag; normaal gesproken ongeveer 1/4 voltijdsequivalent per installatie.

MBR membranes alfa laval wastewater treatment family vertical
.

Voordelen

De nieuwe versie van onze membraanbioreactorfiltratiemodules beschikt over een aantal verbeteringen die de capaciteit verhogen, het energieverbruik verminderen en de onderhoudskosten nog verder verlagen.

treated water

Uitstekende waterkwaliteit

Een van de grootste voordelen van een membraanbioreactor is de uitstekende waterkwaliteit van de uitstromende vloeistof. Nu de wettelijk eisen steeds strenger worden, kunt u er zeker van zijn dat u een toekomstbestendige oplossing hebt als u investeert in MBR-membraanmodules van Alfa Laval.

Het membraan is een absolute, fysieke barrière die alle bacteriën en een aantal andere pathogenen verwijdert, evenals alle microplastics, waardoor het geschikt is voor een aantal nuttige toepassingen voor hergebruik, bijvoorbeeld irrigatie.

Een MBR-systeem is ook een geweldige oplossing voor het verwijderen van steeds zorgwekkender verbindingen, microverontreinigingen en geneesmiddelen uit gemeentelijk en ziekenhuisafvalwater.

Alfa Laval MBR-membranen zijn goedgekeurd conform California Title 22 en hebben in recente onderzoeken van een waterzuiveringsinstallatie in Denemarken bewezen volledig effectief te zijn in het verwijderen van verontreinigingen door microplastics. Daarom kunt u er zeker van zijn dat u voldoet aan uw toekomstige operationele behoeften en die van uw plaatselijke milieu

Lage energiekosten

Energie is de belangrijkste kostenpost bij het exploiteren van een MBR-installatie, en dat maakt energie-efficiëntie tot een eerste zorg. Alfa Laval MBR-membranen bieden marktleidende prestaties tegen de laagst mogelijke energiekosten.

Dankzij het unieke LowResist™-ontwerp van onze MBR-membranen kunnen ze gebruikt worden met behulp van de zwaartekracht als enige aandrijfkracht, wat kosten voor pompvermogen voorkomt.

Met de nieuwe S Aerator™ van Alfa Laval kunt u het spoelen met lucht optimaliseren, en dus ook het energieverbruik voor de luchtblazer, zonder risico's van verhoogde verstopping van de beluchter of toegenomen membraanvervuiling.

reduce energy cost 350x281 jpg
MBR membranes alfa laval wastewater treatment 640X360 Copy

Minimale reiniging

De ultra-lage transmembraandruk (TMP) die de basis vormt van de LowResist membraanmoduletechnologie minimaliseert vervuiling en vervolgens ook de reinigingsbehoeften. De lage TMP elimineert poriënvervuiling. Dit betekent dat de enige reiniging die een Alfa Laval MBR-filter ooit nodig heeft, bestaat uit elke 10 minuten ontspannen/luchtspoelen en 4-6 maal per jaar CIP.

Met andere woorden:

 • Geen terugspoeling
 • Lage eisen voor terugloop van chemicaliën en in de meeste gevallen geen inweken
 • U hoeft de filtermodule tijdens de levensduur nooit uit de tank te verwijderen
 • Minimale CIP
 • Minimaal gebruik van chemicaliën
 • Enorme tijdsbesparing
 • Minder slijtage van membranen en pompen

Eenvoudige, betrouwbare werking

Elk detail van een Alfa Laval MBR-membraansysteem is speciaal ontworpen en vervaardigd voor gebruik in afvalwatertoepassingen. Er zitten geen bewegende delen of kleppen in het slib en het pompgebruik is geminimaliseerd. Niets is aan het toeval overgelaten om maximale betrouwbaarheid en de laagst mogelijke onderhoudseisen te garanderen.

Er is geen onderhoud dat vereist dat u ooit de filtermodule uit de bioreactorkast moet verwijderen of leegmaken. Als u een membraan moet vervangen, kunt u dit dankzij ons unieke QuickSwap-systeem in recordtijd in de membraantank doen. Meer informatie over QuickSwap

vindt u hier.

Er is geen geavanceerde training voor uw personeel vereist als u een bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie vernieuwt naar MBR-technologie. Alle technologieën in ons systeem zullen bekend zijn bij uw personeel.

MBR benefits 590x450 03
MBR benefits 590x760 04

CAPEX - Lage investeringskosten

Alfa Laval MBR-membranen bieden maximale capaciteit in elke beschikbare ruimte. Ongeacht of u een nieuwe installatie bouwt of een bestaande uitbreidt, u zult zien dat onze oplossingen kapitaaluitgaven (CAPEX) verminderen.

Nieuwe installaties

Voor nieuwe installaties kunt u aanzienlijk op civieltechnische werken besparen door te kiezen voor Alfa Laval. Het formaat van de tank kan kleiner zijn dan bij andere MBR-systemen dankzij de hoge membraandichtheid en het vermogen om met een hogere concentratie zwevende vaste stoffen te werken. Een Alfa Laval-systeem kan werken met een tot 50% hogere concentratie vaste stoffen dan hollevezeloplossingen, waardoor het mogelijk is een ​​kleinere tank te gebruiken.

En met een Alfa Laval-systeem hoeft u geen pompen te installeren voor recirculatie van slib. We doen dit met behulp van de luchtlift, wat betekent dat de spoellucht het slib circuleert. U bespaart ook op pompen en leidingen dankzij de ontwerpeenvoud van een Alfa Laval MBR-membraan. Doordat het systeem kan werken met zwaartekracht als aandrijfkracht is de CIP-pomp de enige pomp die u nodig hebt.

Bestaande installaties

Bij bestaande installaties laat ons MBR-filtersysteem dankzij zijn geweldige flexibiliteit zich aanpassen aan elke bestaande infrastructuur. U kunt kiezen of u het systeem wilt laten besturen door de zwaartekracht of dat u energiezuinige permeaatpompen wilt gebruiken. Met ons assortiment membraanmodules in verschillende formaten kunnen we een maximale membraancapaciteit aanbrengen in uw bestaande tanks.

.

Minimaal MBR-onderhoud

Reiniging

De ultra lage transmembraandruk en afwezigheid van poriënvervuiling betekenen dat er zeer weinig reiniging nodig is. Tijdens normaal gebruik is het voldoende om elke 10 minuten een ontspanningsperiode van 2 minuten te gebruiken zodat de spoellucht de oppervlaktevervuiling kan verwijderen.

Frequent terugspoelen of met chemicaliën versterkte terugloop is niet nodig: alleen maar één tot twee uur CIP-reiniging elke twee of drie maanden. De tijdsbesparingen in vergelijking met andere MBR-systemen zijn erg groot.

De lange CIP-reinigingscycli bieden ook de voordelen van het minimaliseren van slijtage van de membranen en het gebruik van chemicaliën.

Apparatuurservice

Onze MBR-systemen onderscheiden zich door eenvoudige en slechts zelden vereiste service. Alle onderhoud wordt uitgevoerd met de membraanmodules in de tank. Het is niet nodig de modules ooit tijdens hun levensduur uit de tank te verwijderen

Aangezien de Alfa Laval MBR-membranen werken op basis van zwaartekracht en luchtlift zijn er geen water- of slibpompen die onderhoud behoeven. Het zijn alleen de kleppen, CIP-pomp en luchtblazer die incidentele service nodig hebben.

Als u de membranen in een module aan het einde van hun levensduur moet vervangen, zult u merken dat ons nieuwe QuickSwap-ontwerp dit werk enorm vergemakkelijkt. Alle membranen in een module zijn in een cassette gemonteerd en u verlaagt gewoon het tankniveau en vervangt de hele membraancassette.

Lees hier meer over QuickSwap

Het modulaire ontwerp betekent dat u slechts 1,3 m vrije ruimte over de tankrand nodig hebt om de modules tijdens installatie op hun plaats te tillen. Dit is waardevol als uw MBR binnenshuis is en de ruimte beperkt is.

extending performance service man cogwheels 373x427
Cogwheels

Prestatieafspraken

Het aangaan van een prestatieovereenkomst met Alfa Laval geeft u volledige gemoedsrust en gegarandeerde prestaties. Het team MBR-experts van Alfa Laval zorgt ervoor dat u het flux- en TSS-niveau krijgt dat in uw overeenkomst is gespecificeerd.

Het enige wat we u vragen, is ons drie keer per jaar bedrijfsgegevens te sturen zodat we de werking van uw systeem kunnen evalueren. Een keer per jaar bezoekt een Alfa Laval MBR-expert uw fabriek om optimalisatiemogelijkheden te bespreken en een visuele inspectie uit te voeren.

Als u een Prestatieovereenkomst hebt, zijn we ook aanwezig tijdens de inbedrijfstelling en wordt de mechanische garantie verlengd tot 5 jaar.

Een jaar uit het leven van een Alfa Laval MBR

diagram jan dec[1]
.

Partnerschap

We ondersteunen u graag bij elke stap van het proces, vanaf de eerste ontwerpfase en gedurende de hele levensduur van uw installatie.

Onze samenwerking met klanten begint vaak in de ontwerpfase, waar we kunnen helpen de installatie te optimaliseren voor maximale capaciteit, waterkwaliteit en energie-efficiëntie. Dankzij de flexibiliteit van ons systeem kunnen we uw nieuwe installatie aanpassen aan uw exacte eisen en ervoor zorgen dat de biologie in uw tank de best mogelijke omstandigheden biedt.

We kunnen ook slibontwateringsapparatuur leveren waarvan is aangetoond dat deze voldoet aan de eisen van de vaste stoffen die geproduceerd worden in MBR-installaties.

World Map Gears

Wereldwijd servicenetwerk

Met Alfa Laval als uw servicepartner is hulp altijd bij de hand. We hebben servicepersoneel in bijna 100 landen, klaar om u te helpen in uw lokale taal. En onze efficiënte logistieke keten zorgt ervoor dat u alle benodigde reserveonderdelen zo snel mogelijk krijgt.

.

MBR-praktijkverhalen

Er zijn overal ter wereld meer dan 150 Alfa Laval MBR-systemen geïnstalleerd, die alle soorten gemeentelijk en industrieel afvalwater verwerken.

Central Clear Creek uses Alfa Laval MBR membranes

Clear Creek in Denver, Colorado, chooses Alfa Laval’s MBR membranes over conventional activated sludge (CAS) for high quality effluent, reliability, cost savings due to low maintenance requirements, ease of use and more.

Schwander Polska kiest voor Alfa Laval MBR vanwege de lage levenscycluskosten

Het bedrijf Schwander Polska ontwerpt, bouwt en exploiteert afvalwaterinstallaties op basis van MBR-technologie. Om een ​​lange en storingsvrije inzetbaarheid tegen minimale bedrijfskosten te garanderen, heeft het bedrijf besloten in al zijn projecten Alfa Laval MBR-membranen te gebruiken.

Alfa Laval MBR maximaliseert de flexibiliteit en de kwaliteit van de uitstromende vloeistof bij KMC

Aardappelzetmeelproducent KMC verwerkt afvalwater met 10.000 mg COD/l in zijn afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dankzij de MBR-membranen van Alfa Laval beschikt het bedrijf over de flexibiliteit om in zijn bioreactoren de meest geschikte bacteriën te gebruiken en kan het voldoen aan de gemeentelijke eisen aan kwaliteit van de uitstromende vloeistof.

        

.

Neem contact met ons op

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.