Terugwinnen van restwarmte

Terugwinning van afvalwarmte is van cruciaal belang voor het verbeteren van de energie-efficiëntie. Tegenwoordig maakt technologie het mogelijk om de overtollige warmte van bestaande processen op te vangen en te hergebruiken voor andere doeleinden, zoals verwarming of opwekking van elektriciteit. Er wordt veel restwarmte gegenereerd van lichte tot zware industrie, en het is een aanzienlijk onbenutte bron voor energiebesparing en vermindering van emissies.

Warmte terugwinnen met behulp van goed ontworpen warmtewisselaartechnologie is een gemakkelijke en effectieve manier om de efficiëntie te verhogen. Met uitgebreide ervaring op dit gebied werkt Alfa Laval samen met klanten in een breed scala van industrieën aan oplossingen om restwarmte op nieuwe, productieve en winstgevende manieren te gebruiken. Naast het opvangen van hoge temperatuur reststromen, kan onze technologie lagere temperatuur warmte opvangen en hergebruiken door het gebruik van warmtepompen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij warmteterugwinning uit datacenters of uit afvalwater en zeewater - waar de overtollige warmte kan worden gebruikt voor stadsverwarming.

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

De waarde van terugwinnen van restwarmte

Restwarmteterugwinning biedt uw bedrijven een van de gemakkelijkste en meest kosteneffectieve manieren om uw algehele energie-efficiëntie te verbeteren. Dit zal op zijn beurt een positieve invloed hebben op uw bedrijfsresultaten.

Bij het bekijken van de beschikbare opties is het belangrijk om bij de meeste industriële processen rekening te houden met de twee soorten energieverbruik. Dat wil zeggen, energie die wordt gebruikt om:

- proceswarmte door fossiele brandstoffen

- elektriciteit voor het aandrijven van motoren die in specifieke processtappen worden gebruikt

De basisgedachte achter het terugwinnen van restwarmte is om de warmte die in een deel van een faciliteit wordt gecreëerd, op te vangen en zoveel mogelijk te hergebruiken in andere toepassingen. Het belangrijkste onderdeel om te bepalen hoeveel warmte kan worden teruggewonnen en hergebruikt, is de door u gekozen warmtewisselaartechnologie.

Lees meer in deze video met Julien Gennetier, een van onze toonaangevende experts op het gebied van energie-efficiëntie en terugwinning van restwarmte. In deze video legt hij uit hoe energiebesparing een win-win wordt - zowel voor uw bedrijf als voor onze planeet.

Bespaar 25% meer energie met de juiste warmtewisselaartechnologie

De terugverdientijd van een investering in restwarmteterugwinning hangt sterk af van de efficiëntie van de warmtewisselaars - en de bijbehorende levenscycluskosten. Daarom speelt de warmtewisselaar die u kiest een grote rol bij het berekenen van de potentiële besparingen die u zult ervaren. Dus, wat zijn uw mogelijkheden?

Het diagram toont het warmteterugwinningsniveau in functie van de initiële kosten. Het rendement van compacte warmtewisselaars is tot 25% hoger dan van shell-and-tubes tegen vergelijkbare kosten. Om dezelfde niveaus van warmteterugwinning te bereiken, worden shell-and-tube-oplossingen vaak meerdere keren duurder. Dit komt door een aantal factoren:

  • Vijf keer hogere warmteoverdrachtsefficiëntie

  • Lagere CAPEX- en onderhoudskosten

  • Kleinere voetafdruk

Dus hoe krijgt u de beste warmteterugwinningsoplossing voor uw proces? Als u vandaag contact met ons opneemt, zullen onze experts u door het proces begeleiden.

Waarom probeert u het niet een keer?


Kom meer te weten


cleantech-WHR-chart-logo.png

Hergebruikte warmte voor stadsverwarming

In Hamburg wordt de overtollige warmte van een koperproductie-installatie op een energie-efficiënte manier overgedragen aan stadsverwarming door gebruik te maken van Alfa Laval platenwarmtewisselaars met pakkingen. Het hergebruik van overtollige warmte komt overeen met 160.000 MWh per jaar, die wordt gebruikt om 3.400 appartementen te verwarmen en naar schatting een jaarlijkse vermindering van de kooldioxide-uitstoot met 20.000 ton zal opleveren.

Alfa Laval Sustainable solutions Waste heat recovery case story

Energiebesparing in alle sectoren

Alfa Laval platenwarmtewisselaars kunnen zowel hoge als lage temperatuur restwarmte terugwinnen voor hergebruik in een breed scala aan toepassingen. Onze technologieën stellen klanten in staat om de energie-efficiëntie op nieuwe, productieve en winstgevende manieren te verhogen, door teruggewonnen warmte te gebruiken voor stadsverwarming, elektriciteitsproductie en nog veel meer. Selecteer hieronder uw sector voor meer informatie.

cleantech_data_centerv2.jpg

Datacenterkoeling

Wist je dat 90% van het elektriciteitsverbruik in een datacenter wordt omgezet in warmte? Stel je voor dat alle datacenters restwarmte van servers voor andere doeleinden zouden gebruiken. Dit zou jaarlijks 3.000 TWh besparen, dezelfde hoeveelheid energie die nodig is om 300 miljoen Europese huishoudens te verwarmen. De daarmee samenhangende emissiereductie is gelijk aan de emissies die door heel Frankrijk worden geproduceerd.

Hoe kunt u restwarmte van uw servers besparen en hergebruiken? En welke impact zal het hebben op uw bedrijfsresultaten?


Learn more

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

HVAC

Tegenwoordig gaat 50% van alle primaire energie verloren als restwarmte. Stel u voor dat elke mogelijke industriële boiler in Europa werd vervangen door moderne warmtepompen. Dat zou jaarlijks 100 TWh aan energie besparen, wat gelijk staat aan de productie van 10.100 windturbines. Het zou ook onze CO2 -uitstoot verminderen met 18 miljoen ton - of evenveel als de uitstoot van 220.000 zware vrachtwagens op de weg.

Ongetwijfeld zijn er enorme besparingen te realiseren door industriële ketels te vervangen door warmtepompen. Wat zou een vergelijkbare wijziging betekenen voor uw HVAC-bedrijf?


Kom meer te weten

cleantech-ORC-pipes.jpg

Organic ranking cycle (ORC)

Wist u dat het mogelijk is om lage temperatuur restwarmte van industriële processen en motoren van warmtekrachtkoppeling (WKK) terug te winnen?

Voor Organic Ranking Cycle (ORC) -systemen maken Alfa Laval-platenwarmtewisselaars, gecombineerd met onze expertise, een efficiënte en warmteterugwinning mogelijk voor de productie van elektriciteit.

Door gebruik te maken van Alfa Laval uitlaatgas-warmtewisselaars (GTL/Micro) is het mogelijk om op een efficiënte manier de energie uit gasvormige reststromen over te dragen en CO2-neutrale elektriciteit te produceren in een ORC-systeem


Kom meer te weten

cleantech-CHP-intro-img.jpg

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Wist u dat warmtekrachtkoppeling (WKK) een van de meest efficiënte methoden van energiegebruik is? Meer dan 90% van de energie kan worden teruggewonnen voor efficiënt gebruik. Op zoek naar een efficiënte en kostenbesparende oplossing voor warmtekrachtkoppeling?

Klik hier voor meer informatie over het volledige reeks thermische oplossingen dat Alfa Laval heeft ontwikkeld voor WKK-toepassingen.


Kom meer te weten

cleantech_refinery210108.jpg

Aardolieraffinaderijen

In raffinaderijen is energie een van de belangrijkste kostenfactoren. Voor elke MW teruggewonnen energie kan een reductie van maximaal 4.000 ton CO2 -uitstoot per jaar worden gerealiseerd.

Alfa Laval heeft een compleet portfolio van warmtewisselaars voor raffinageprocessen. Ongeacht de aard van de service, wij kunnen u beproefde technologie bieden om uw dagelijkse uitdagingen aan te pakken en te overwinnen, zoals energiebesparing en vermindering van emissies.

 

Kom meer te weten

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrochemie

Wist u dat er een eenvoudige manier is om het energieverbruik te verminderen, namelijk door energie terug te winnen voor hergebruik in uw processen?

U kunt de efficiëntie van uw warmteterugwinning verhogen door simpelweg over te schakelen shell-and-tubes naar compacte warmtewisselaars. Er wordt dan weer meer energie benut - energie die anders verloren zou zijn gegaan.

Investeren in efficiëntere warmtewisselaars is zeer rendabel en de terugverdientijden zijn vaak minder dan een jaar.


Kom meer te weten


cleantech_symbol_RGB_png.png

Duurzaam partnerschap

Neem contact met ons op voor meer informatie

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze duurzame oplossingen

Neem contact met ons op

Deze informatie wordt opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.