Energy Hunter Calculator - Value of Service

Over de Energy Hunter-calculator:

Deze waardeberekeningstool wordt uitsluitend voor gemak en ter illustratie aangeboden op een 'as is'- en 'as available'-basis. Het gebruik van de Waardecalculatortool is op eigen risico en Alfa Laval AB (publ) en haar dochterondernemingen (“Alfa Laval”) wijzen uitdrukkelijk alle garanties en verklaringen van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Waardecalculatortool. en alle informatie of resultaten uit het gebruik hiervan, inclusief maar niet beperkt tot correctheid, geschiktheid, nauwkeurigheid van berekeningen en resultaten, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, en niet-inbreuk. Alfa Laval is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor verlies of schade geleden of veroorzaakt door het gebruik van de Waardecalculator en/of de informatie of resultaten uit het gebruik ervan.

Versnelde jacht op restenergie

Energie-efficiëntie zit in ons DNA. Het is iets waar we al bijna tien jaar mee bezig zijn. In feite besparen de warmteoverdrachtsoplossingen van Alfa Laval jaarlijks 100 GW aan energie in de industrie. Dat is genoeg energie om 20 miljoen huizen te verwarmen.

We have found that there is always room for reusing waste energy by changing the cleaning and maintenance program or updating the configurations. Watch the video and learn how Alfa Laval can help.

Meer over Energy Hunter