Alfa Laval zet zich in om als lid van de “Getting to Zero Coalition” emissievrije schepen te realiseren

Alfa Laval heeft zich aangesloten bij de “Getting to Zero Coalition”, een samenwerkingsverband dat zich inzet om klimaatverandering tegen te gaan door vóór 2030 met emissievrije schepen te gaan varen. Alfa Laval gaat zich volledig inzetten om dit cruciale doel te bereiken om zo bij te dragen aan de decarbonisering van de wereldwijde scheepvaartindustrie en het behalen van de doelstelling van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om de uitstoot van broeikasgassen door schepen tegen 2050 met ten minste 50% te verminderen.

De “Getting to Zero Coalition”, die op 23 september 2019 werd bekendgemaakt tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in New York, is een initiatief van het Global Maritime Forum, het World Economic Forum en Friends of Ocean Action. De coalitie, die bestaat uit ruim 100 organisaties en wordt gesteund door 14 overheden, neemt het voortouw bij de ontwikkeling van de grensverleggende technologie die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. Alfa Laval is er trots op om deel uit te maken van dit vooruitstrevende collectief.

“Het stoppen van de klimaatverandering is niet alleen de grootste uitdaging waar onze generatie mee te maken heeft, maar ook een plicht die we hebben ten opzichte van de komende generaties”, aldus Sameer Kalra, President van Alfa Laval Marine Division. “Overal ter wereld vinden zeevaartactiviteiten plaats; de hele industrie moet dan ook samenwerken om het wereldwijde probleem van de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken. Samen kunnen – en zullen – we een positieve verandering inzetten.”

Het doel om in 2030 met emissievrije schepen te varen, is ambitieus, maar ook cruciaal in een breder perspectief. Om de uitstoot van broeikasgassen door schepen radicaal terug te dringen, zijn technisch haalbare en commercieel rendabele emissievrije schepen nodig. Aangezien schepen een levensduur hebben van minstens 20 jaar, moeten deze vaartuigen vanaf 2030 in de wereldwijde vloot worden opgenomen om tegen 2050 een afname van 50% te behalen. Ook moet er schaalbare infrastructuur beschikbaar zijn om de schepen koolstofvrij van energie te voorzien.

“Het is duidelijk wat we moeten doen, en het is een zware taak”, aldus Kalra. “Alfa Laval heeft een lange voorgeschiedenis van samenwerking met anderen om schijnbaar onoverkomelijke uitdagingen aan te pakken, ook op het gebied van het milieu. Deze uitdaging vormt daar geen uitzondering op. Via de “Getting to Zero Coalition” werken we samen met oude bekenden en met nieuwe partners; hierbij kunnen we gebruikmaken van onze uitgebreide ervaring, onze brede portefeuille van marine technologie en onze indrukwekkende R&D-faciliteiten. We zijn vastbesloten om er een succes van te maken.”

Meer informatie over de coalitie en zijn doelstellingen is te vinden op www.globalmaritimeforum.org/getting-to-zero-coalition