Een ballastwaterbehandelingssysteem kiezen

Download onze 11-punten selectiegids waarmee u het systeem kan kiezen dat het beste bij u past.

1. Heeft het systeem dat u heeft gekozen zowel typegoedkeuring van IMO als van de Amerikaanse kustwacht?

Naleving van het onlangs geratificeerde IMO-Ballastwaterverdrag is een must. Het is ook van vitaal belang om te controleren of er een recent IMO-typegoedkeuringscertificaat is.

De evaluatie van systemen is geëvolueerd sinds het Ballastwaterverdrag in 2004 werd goedgekeurd. Certificaten die zijn uitgegeven door bevoegde externe instanties geven nu meer informatie over de tests en bieden ook meer informatie over de beperkingen van de systeemwerking.

Houd rekening met nationale en regionale voorschriften. Om ballastwater te mogen lozen in de wateren van de Verenigde Staten moet het ballastwaterbehandelingssysteem van een schip een typegoedkeuring hebben van het USCG.

Een schip dat voldoet aan de USCG-wetgeving heeft een hogere doorverkoopwaarde. Als dit niet het geval is, is het onwaarschijnlijk dat kopers die op deze belangrijke markt willen actief zijn, gaan investeren.

Zoek bij alle typegoedkeuringen naar certificaten die door een bevoegde externe instantie zijn uitgegeven om een ruimere geldigheid en meer transparantie te bekomen.

2. Is er bij de certificering water gebruikt met in de natuur voorkomende organismen?

Typegoedkeuringscertificaten die door een bevoegde externe instantie zijn uitgegeven, zorgen voor een gecontroleerde testomgeving en realistische testomstandigheden.

Organismen die dicht bij het wateroppervlak voorkomen, zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen UV-licht en kunnen het best worden behandeld met UV-lampen met gemiddelde druk.

Door een uniform mengsel van geselecteerde en gekweekte organismen te gebruiken tijdens het testen, kunnen resultaten aantonen dat ze worden verwijderd. Dit komt niet overeen met situaties in de echte wereld, waar water niet wordt gereguleerd en organismen sterker en gevarieerder zijn.

Leveranciers die ernstig met hun vak bezig zijn, begrijpen welke implicaties niet-naleving heeft in de echte wereld. Ze opteren voor robuuste UV-technologie, verkiezen de transparantie van externe instanties en onderwerpen hun systemen proactief aan stresstests om ze veerkrachtiger te maken.

Daarvoor moet natuurlijk water worden gebruikt met niet-gecultiveerde organismen zoals polychaeten, rotiferen en garnalen, idealiter in de aanwezigheid van moeilijkheden zoals algenbloei.

3. Is uw systeem specifiek ontworpen voor gebruik op zee?

Hoe vreemd het ook lijkt, de meeste ballastwaterbehandelingssystemen vinden hun oorsprong in drinkwaterbehandeling aan land. De systemen zijn niet ontwikkeld voor een specifiek doel, maar hun technologie werd over de jaren heen aangepast om te voldoen aan de vereisten van maritieme omgevingen.

UV-behandelingssystemen voor het vasteland zijn ontworpen voor minder complexe wateromgevingen en andere reinigingsprocessen die worden gestart voordat de behandeling begint.

Ballastwaterbehandelingssystemen moeten omgaan met moeilijke organismen, onregelmatige waterkwaliteit, hogere temperaturen en lange perioden van waterstilstand met zout water erin. Alleen systemen die specifiek voor maritieme omstandigheden zijn ontworpen, zijn geschikt voor deze uitdagingen.

4. Zijn de sleutelcomponenten van het systeem bestand tegen corrosie in zeewater?

De belangrijkste componenten van veel ballastwaterbehandelingssystemen zijn gemaakt uit inferieure materialen zoals 316L staal. Hoewel 316L een veelgebruikt technisch materiaal is, kan het ook makkelijk corroderen in contact met zeewater.

Een UV-behandelingsreactor vervaardigd uit 316L staal, die tijdens het behandelingsproces met zeewater wordt gevuld, kan in amper vijf jaar corroderen waardoor een vervanging noodzakelijk is.

254 SMO en AL6-XN superaustenitisch roestvrij staal zijn bestand tegen corrosie door zeewater. Sleutelcomponenten die uit deze materialen zijn gemaakt, gaan veel langer mee. UV-reactoren die uit AL6-XN zijn vervaardigd, kunnen tot 20 jaar of langer meegaan.

5. Maakt het systeem dat u gekozen hebt optimaal gebruik van geproduceerd UV-licht?

Om een ​​UV-behandeling biologisch effectief en energie-efficiënt te maken, moet het UV-licht dat de lampen produceren, de doelorganismen bereiken.

De interne constructie van de reactor moet de hoge niveaus van UV-licht gelijkmatig verdelen en hoge turbulentie veroorzaken in het water dat er doorheen gaat om te zorgen dat een geconcentreerde dosis alle organismen bereikt.

In water met weinig helderheid, waar de UV-doorlaatbaarheid lager is, zijn nog strengere maatregelen vereist. Speciaal ontworpen lamphulzen van synthetisch kwarts ondersteunen de overdracht van een breder golflengtespectrum en bieden meer UV-licht voor desinfectie. Elk betrouwbaar systeem heeft deze mogelijkheid nodig.

6. Biedt uw systeem ​​effectief energiebeheer?

Zowel biologische desinfectieprestaties als energie-efficiëntie zijn essentieel voor goed energiebeheer. Een ballastwaterbehandelingssysteem mag zo weinig mogelijk vermogen verbruiken om naleving te garanderen.

Om moeilijke omstandigheden, zoals lage UV-doorlaatbaarheid, aan te kunnen zonder de werking van het schip te verstoren, heeft een ballastwaterbehandelingssysteem ook reservestroom nodig. Bij verstoorde werking kan het ballastwaterdebiet worden verminderd of zelfs de toegang tot deze wateren worden belemmerd.

7. Heeft uw systeem een ​​automatische cleaning-in-place (CIP)-cyclus?

Zonder regelmatige reiniging hopen calciumcarbonaatafzettingen en metaalionen zich op rond de kwartshulzen van de UV-lampen. Dit blokkeert een deel van het UV-licht en verstoort de behandeling.

Mechanisch vegen is niet effectief tegen de opbouw van metaalionen, die moeten worden verwijderd met een vloeistof met een laag pH-gehalte en een bijkomend proces. Vegen maakt de UV-sensor die de UV-doorlaatbaarheid meet, niet schoon en reguleert het stroomverbruik, wat kan leiden tot overmatig energieverbruik en verminderde prestaties.

Mechanische en handmatige reiniging van welke aard dan ook veroorzaken krassen op de hulzen, die de behandelingsprestaties verslechteren.

Uit tests blijkt dat CIP de biologische desinfectieprestaties van ballastwaterbehandelingssystemen helpt handhaven. In een op UV-gebaseerd systeem zijn de effecten al na een enkele reinigingsoperatie merkbaar.

8. Zijn er uitgebreide bewakings- en bedrade veiligheidsfuncties aanwezig?

Veiligheid is van primordiaal belang aan boord. UV-gebaseerde systemen zijn veiliger dan systemen die op basis van chemicaliën, maar bij elk systeem moet veiligheid voorop staan om ernstige schade aan apparatuur te voorkomen.

Alfa Laval PureBallast 3 heeft temperatuur- en niveausensoren die de PLC bypassen, dus zelfs bij PLC-storingen zullen veiligheidssignalen worden overgedragen. Het bedieningspaneel bewaakt belangrijke componenten, geeft feedback over de klepstanden en is vast bedraad om het systeem uit te schakelen in geval van oververhitting of lage waterstanden. Wat er ook misgaat, uw medewerkers en apparatuur zijn veilig.

9. Is uw ballastwaterbehandelingssysteem automatisch en eenvoudig te bedienen?

Naarmate er meer systemen aan boord zijn en de complexiteit toeneemt, worden beschikbaarheid van de bemanning en competentie steeds belangrijker. Daarom is het cruciaal dat uw ballastwaterbehandelingssysteem automatisch kan worden bediend.

Het systeem starten met een knop zonder enige manuele interventie tijdens het proces, werkt tijdbesparend en betekent ook dat het systeem onmiddellijk kan worden uitgeschakeld wanneer dat nodig is.

Een intuïtieve grafische gebruikersinterface biedt een duidelijk overzicht, zodat uw bemanning snel geïnformeerde beslissingen kan nemen. En grafische communicatie in de plaats van tekstregels maakt het voor internationale bemanningen over de hele wereld eenvoudiger om het paneel te gebruiken met minder risico op menselijke fouten.
Een besturingssysteem dat stand-alone werkt of in het bestaande scheepsbesturingssysteem kan worden geïntegreerd, biedt extra flexibiliteit.

Zorg ervoor dat uw systeem kan tegemoetkomen aan deze punten.

10. Heeft de leverancier van het systeem de nodige bekwaamheid?

De installatie van een ballastwaterbehandelingssysteem is een complexe onderneming, vooral bij retrofits. Veel leveranciers en onderaannemers zijn hierbij betrokken en vertragingen als gevolg van slecht projectbeheer of gebrek aan ervaring kunnen zeer duur uitvallen.

De ratificatie van het Ballastwaterverdrag betekent dat alle schepen binnen enkele jaren een ballastwatersysteem moeten installeren. Duizenden schepen zullen strijd leveren voor beperkte beschikbare middelen.

Een betrouwbare leverancier zal moeten kunnen aantonen dat hij in staat is om op tijd te leveren, met veel leveranciers te werken en dat hij voldoende installaties met succes opgeleverd heeft. Even belangrijk als nieuwe installaties is voldoende ervaring met retrofits kunnen aantonen, die complexer en uitdagender zijn.

Uw leverancier moet voldoende groot zijn om de komende jaren meer systemen te kunnen produceren en in staat zijn om referenties in projectmanagement voor te leggen.

Laat uw installatie geen leerexperiment zijn voor een onervaren leverancier.

11. Is het systeem ondersteund door een sterk wereldwijd serviceaanbod?

Maak uw keuze met oog op de toekomst. Een goed ballastwaterbehandelingssysteem moet de levensduur van uw schip verlengen.

Elke leverancier die u in overweging neemt, moet u kunnen voorzien van kwalitatieve reserveonderdelen en de expertise en beschikbaarheid hebben om snel te leveren, waar ook ter wereld.

Een wereldwijd netwerk van ervaren en goed opgeleide ingenieurs, expertise in compliance en de mogelijkheid om advies te geven over optimalisatie- en uitbreidingsproblemen zijn van vitaal belang. Een serviceaanbod dat specifiek gericht is op ballastwaterbehandeling moet ongedifferentieerd advies en kostbare fouten voorkomen.

Aantoonbare bewijzen van een erkende leverancier met wereldwijde ondersteuning kan ook de verkoopprijzen en het aantal potentiële kopers positief beïnvloeden.
Als het schip onderweg wordt verkocht, kan een systeem van een erkende leverancier met wereldwijde ondersteuning ook de verkoopprijs en het aantal potentiële kopers positief beïnvloeden.